Fout
 • Fout bij laden feed data.
 • Fout bij laden feed data.
 • Fout bij laden feed data.
 • Fout bij laden feed data.
Werkwijzen

Voor een goed ontwerp is het van belang te weten welke boodschap er door de "afzender" moet worden overgebracht. Voor wie de informatie, die de boodschap bevat bedoelt is en hoe deze overgebracht moet worden.
Wij passen hiervoor onderstaande werkwijzen toe:

 1. Algemeen
 2. Specifiek voor website ontwerp
 3. Onderhoud op basis van uurtarief

Wanneer u interesse heeft in de mogelijkheden met betrekking tot een grafisch ontwerp, een website of het onderhoud hiervan, dan kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen.

 

Algemene werkwijze

 • In een persoonlijk voorgesprek worden de mogelijkheden van uw wensen of specifieke eisen die u stelt aan het realiseren van de website en/of huisstijl voor uw bedrijf of instelling in kaart gebracht.
  Voor het ontwerpen van een website stellen we tijdens dit gesprek de doelstellingen, profielen, structuur en functionaliteit vast.
  Tevens van belang is te weten wat uw budget en de deadline zijn, die u als bedrijf of instelling in gedachte heeft voor het realiseren van uw wensen.
 • Aan de hand van de ingewonnen informatie ontvangt u van ons een offerte.
 • Indien u akkoord gaat met de offerte en de algemene voorwaarden, levert u zoveel mogelijk relevant beeld- en tekstmateriaal (logo's, brochures, foto's enz.) aan van uw bedrijf of instelling.
 • Met de uit het voorgesprek ingewonnen informatie worden qua vormgeving concepten ontwikkeld op basis waarvan verder ontwerp plaats kan vinden.
  Verder zal er voor het ontwerp van een website een structuurvoorstel worden ontwikkeld.
 • De ontwikkelde concepten worden in een tussentijds overleg voorgelegd, waarna u een keuze kunt maken.
 • Na goedkeuring van dit concept wordt uiteindelijk begonnen met het ontwerpen van de website (huisstijl).
 • Voor de voortgang van een website kan via een persoonlijke klantenpagina gevolgt en getoetst worden.

 

Specifiek werkwijze voor website ontwerp
Het ontwikkeltraject van een website bestaat uit de volgende fasen:

 • Specificatiefase:
  Gedurende deze fase worden middels een dialoog de eisen en wensen van te ontwikkelen website bepaald. Ook wordt in deze fase indien nodig gezocht naar een passende domeinnaam
 • Ontwerpfase:
  In deze fase worden een of meerdere grafische en functionele ontwerpen ontwikkeld. Met het ontwerp dat de klant het meest aanspreekt zal de website worden ontwikkeld
 • Ontwikkelfase:
  Binnen deze fase wordt het functionele ontwerp van de website vertaald naar een technische structuur waarmee de website de functionaliteit krijgt
 • Testfase:
  Binnen het testproces wordt bekeken of de website aan de verwachtingen van de klant voldoet en of alle functionaliteit naar behoren werkt.
  De voortgang van een website kan de klant via een persoonlijke inlogpagina volgen
 • Migratiefase:
  De website zal op de gewenste locatie op het internet worden geplaatst zodat deze toegankelijk is voor internetgebruikers
 • Beheer en onderhoud:
  De website kan op twee verschillende wijzen onderhouden en beheerd worden

 

Werkwijze voor onderhoud website

 • Klant levert per email de wijzigingen door
 • U ontvangt per email een ontvangstbevestiging met ordernummer en klantnummer bij contract, plus de opdrachtomschrijving
 • Aanpassingen worden zo snel mogelijk gedaan
 • Als dit niet mogelijk is door b.v. veel wijzigingen of grote drukte dan laten wij dit u weten
 • Zodra de website aangepast is ontvangt u een email, dat de website ge-update is, met ordernummer en het aantal gewerkte uren

 

 

 

 

 

 

 

 
Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)